Καλοκαιριού

Tylopilus felleus
Tylopilus felleus
Suillus variegatus
Suillus variegatus
Suillus mediterraneensis
Suillus mediterraneensis
Suillus luteus
Suillus luteus
Suillus granulatus
Suillus granulatus
Suillus collinitus
Suillus collinitus
Suillus bovinus
Suillus bovinus
Suillellus luridus
Suillellus luridus
Stropharia coronilla
Stropharia coronilla
Sarcosphaera coronaria Σαρκόσφαιρα η εστεμμένη
Sarcosphaera coronaria Σαρκόσφαιρα η εστεμμένη
Sarcodon scabrosus
Sarcodon scabrosus
Sarcodon imbricatum
Sarcodon imbricatum
Russula virescens
Russula virescens
Russula vesca
Russula vesca
Russula turci
Russula turci
Russula olivacea
Russula olivacea
Russula ochroleuca
Russula ochroleuca
Russula nigricans
Russula nigricans
Russula integra
Russula integra
Russula cyanoxantha
Russula cyanoxantha
Russula claroflava
Russula claroflava
Russula aurea
Russula aurea
Rubroboletus satanas
Rubroboletus satanas
Rubroboletus rubrosanguineus
Rubroboletus rubrosanguineus
Rubroboletus rhodoxanthus
Rubroboletus rhodoxanthus
Rhodocollybia butyracea
Rhodocollybia butyracea
Pseudohydnum gelatinosum
Pseudohydnum gelatinosum
Pleurotus eryngii
Pleurotus eryngii
Pisolithus arhizus Πισσόλιθος ο άρριζος
Pisolithus arhizus Πισσόλιθος ο άρριζος
Piptoporus betulinus
Piptoporus betulinus
Phallus impudicus var. impudicus
Phallus impudicus var. impudicus
Phallus hadriani
Phallus hadriani
Paxillus involutus
Paxillus involutus
Paralepista flaccida
Paralepista flaccida
Omphalotus olearius
Omphalotus olearius
Neoboletus luridiformis
Neoboletus luridiformis
Mycena rosea
Mycena rosea
Mycena pura
Mycena pura
Mutinus caninus
Mutinus caninus
Meripilus giganteus
Meripilus giganteus
Marasmius oreades Μαράσμιος ο ορειάδης
Marasmius oreades Μαράσμιος ο ορειάδης
Macrolepiota procera
Macrolepiota procera
Macrolepiota konradii
Macrolepiota konradii
Lycoperdon utriforme
Lycoperdon utriforme
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon perlatum
Leucopaxillus gentianeus
Leucopaxillus gentianeus
Lepista sordida
Lepista sordida
Lepiota cristata
Lepiota cristata
Lepiota castanea
Lepiota castanea
Lentinus tigrinus
Lentinus tigrinus
Lanmaoa fragrans
Lanmaoa fragrans
Laetiporus sulphureus Κοτόπουλο του δάσους
Laetiporus sulphureus Κοτόπουλο του δάσους
Laeticutis cristata
Laeticutis cristata
Lactifluus piperatus
Lactifluus piperatus
Lactarius torminosus
Lactarius torminosus
Lactarius chrysorrheus
Lactarius chrysorrheus
Laccaria laccata Λακκάρια η βαμμένη
Laccaria laccata Λακκάρια η βαμμένη
Laccaria amethystina
Laccaria amethystina
Inocybe geophylla var. lilacina
Inocybe geophylla var. lilacina
Infundibulicybe geotropa
Infundibulicybe geotropa
Imperator torosus
Imperator torosus
Imperator luteocupreus
Imperator luteocupreus
Imleria badia
Imleria badia
Hypholoma fasciculare
Hypholoma fasciculare
Hygrophorus russula
Hygrophorus russula
Hygrocybe conica
Hygrocybe conica
Hericium erinaceus Ερίκιο το αγκαθωτό
Hericium erinaceus Ερίκιο το αγκαθωτό
Hemileccinum impolitum
Hemileccinum impolitum
Helvella lacunosa
Helvella lacunosa
Helvella elastica
Helvella elastica
Helvella crispa
Helvella crispa
Helvella atra
Helvella atra
Gymnopus dryophilus
Gymnopus dryophilus
Gymnopilus junonius
Gymnopilus junonius
Guepinia helvelloides
Guepinia helvelloides
Grifola frondosa
Grifola frondosa
Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum
Ganoderma applanatum
Ganoderma applanatum
Galerina marginata
Galerina marginata
Fomes fomentarius
Fomes fomentarius
Entoloma sinuatum
Entoloma sinuatum
Cystodermella cinnabarina
Cystodermella cinnabarina
Coprinus comatus
Coprinus comatus
Coprinopsis picacea
Coprinopsis picacea
Coprinopsis atramentaria
Coprinopsis atramentaria
Clitopilus prunulus
Clitopilus prunulus
Clitocybe rivulosa
Clitocybe rivulosa
Clitocybe phyllophila
Clitocybe phyllophila
Clitocybe odora
Clitocybe odora
Clitocybe gibba
Clitocybe gibba
Clavariadelphus pistillaris
Clavariadelphus pistillaris
Clavaria fragilis
Clavaria fragilis
Clathrus ruber
Clathrus ruber
Cantharellus cibarius
Cantharellus cibarius
Calocera viscosa
Calocera viscosa
Caloboletus radicans
Caloboletus radicans
Caloboletus calopus
Caloboletus calopus
Imperator rhodopurpureus
Imperator rhodopurpureus
Boletus reticulatus
Boletus reticulatus
Butyriboletus regius
Butyriboletus regius
Boletus pinophilus
Boletus pinophilus
Boletus edulis
Boletus edulis
Xerocomellus chrysenteron
Xerocomellus chrysenteron
Boletus aereus
Boletus aereus
Boletopsis grisea
Boletopsis grisea
Amanita verna
Amanita verna
Amanita vaginata
Amanita vaginata
Amanita rubescens
Amanita rubescens
Amanita phalloides
Amanita phalloides
Amanita pantherina
Amanita pantherina
Amanita caesarea
Amanita caesarea
Agaricus xanthodermus
Agaricus xanthodermus
Agaricus urinascens
Agaricus urinascens
Agaricus silvicola
Agaricus silvicola
Agaricus silvaticus
Agaricus silvaticus
Agaricus moelleri
Agaricus moelleri
Agaricus campestris var. campestris
Agaricus campestris var. campestris
Agaricus augustus
Agaricus augustus
Agaricus arvensis
Agaricus arvensis
Russula emetica
Russula emetica