Άνοιξης

Sarcosphaera coronaria Σαρκόσφαιρα η εστεμμένη
Sarcosphaera coronaria Σαρκόσφαιρα η εστεμμένη
Russula vesca
Russula vesca
Russula cyanoxantha
Russula cyanoxantha
Pleurotus eryngii
Pleurotus eryngii
Pisolithus arhizus Πισσόλιθος ο άρριζος
Pisolithus arhizus Πισσόλιθος ο άρριζος
Omphalotus olearius
Omphalotus olearius
Morchella vulgaris
Morchella vulgaris
Morchella esculenta
Morchella esculenta
Morchella elata
Morchella elata
Marasmius oreades Μαράσμιος ο ορειάδης
Marasmius oreades Μαράσμιος ο ορειάδης
Lycoperdon utriforme
Lycoperdon utriforme
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon perlatum
Lentinus tigrinus
Lentinus tigrinus
Leccinellum lepidum
Leccinellum lepidum
Laetiporus sulphureus Κοτόπουλο του δάσους
Laetiporus sulphureus Κοτόπουλο του δάσους
Hypholoma fasciculare
Hypholoma fasciculare
Hygrophorus marzuolus
Hygrophorus marzuolus
Gyromitra esculenta
Gyromitra esculenta
Geopora sumneriana
Geopora sumneriana
Ganoderma applanatum
Ganoderma applanatum
Galerina marginata
Galerina marginata
Fomes fomentarius
Fomes fomentarius
Entoloma sinuatum
Entoloma sinuatum
Coprinus comatus
Coprinus comatus
Coprinopsis atramentaria
Coprinopsis atramentaria
Cantharellus cibarius
Cantharellus cibarius
Calocybe gambosa
Calocybe gambosa
Calocera viscosa
Calocera viscosa
Boletus reticulatus
Boletus reticulatus
Auricularia auricula-judae
Auricularia auricula-judae
Amanita vittadinii
Amanita vittadinii
Amanita verna
Amanita verna
Amanita phalloides
Amanita phalloides
Amanita pantherina
Amanita pantherina
Cyclocybe cylindracea
Cyclocybe cylindracea
Agaricus xanthodermus
Agaricus xanthodermus
Agaricus urinascens
Agaricus urinascens
Agaricus moelleri
Agaricus moelleri
Agaricus campestris var. campestris
Agaricus campestris var. campestris