Χειμώνα

Volvopluteus gloiocephalus
Volvopluteus gloiocephalus
Suillus bovinus
Suillus bovinus
Suillus bellinii
Suillus bellinii
Russula olivacea
Russula olivacea
Russula delica
Russula delica
Rubroboletus lupinus
Rubroboletus lupinus
Pseudohydnum gelatinosum
Pseudohydnum gelatinosum
Pleurotus ostreatus
Pleurotus ostreatus
Pleurotus eryngii
Pleurotus eryngii
Mycena rosea
Mycena rosea
Marasmius oreades Μαράσμιος ο ορειάδης
Marasmius oreades Μαράσμιος ο ορειάδης
Lycoperdon utriforme
Lycoperdon utriforme
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon perlatum
Limacella illinita
Limacella illinita
Lepista sordida
Lepista sordida
Lepista nuda
Lepista nuda
Leccinellum lepidum
Leccinellum lepidum
Lactarius torminosus
Lactarius torminosus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sanguifluus
Lactarius salmonicolor
Lactarius salmonicolor
Lactarius deliciosus
Lactarius deliciosus
Lactarius chrysorrheus
Lactarius chrysorrheus
Infundibulicybe geotropa
Infundibulicybe geotropa
Hygrophorus pudorinus
Hygrophorus pudorinus
Hygrophorus chrysodon
Hygrophorus chrysodon
Hydnum umbilicatum
Hydnum umbilicatum
Hydnum rufescens
Hydnum rufescens
Hydnum repandum
Hydnum repandum
Hebeloma sinapizans
Hebeloma sinapizans
Gymnopus dryophilus
Gymnopus dryophilus
Guepinia helvelloides
Guepinia helvelloides
Geopora sumneriana
Geopora sumneriana
Ganoderma lucidum
Ganoderma lucidum
Ganoderma applanatum
Ganoderma applanatum
Galerina marginata
Galerina marginata
Fomes fomentarius
Fomes fomentarius
Flammulina velutipes
Flammulina velutipes
Craterellus cornucopioides
Craterellus cornucopioides
Clitocybe nebularis
Clitocybe nebularis
Clitocybe gibba
Clitocybe gibba
Clitocybe alexandri
Clitocybe alexandri
Chroogomphus rutilus
Chroogomphus rutilus
Cantharellus cinereus
Cantharellus cinereus
Auricularia auricula-judae
Auricularia auricula-judae
Amanita vittadinii
Amanita vittadinii
Cyclocybe cylindracea
Cyclocybe cylindracea
Agaricus campestris var. campestris
Agaricus campestris var. campestris